Over het lerarentekort

2 min read

Alle scholen in Nederland kampen inmiddels met een lerarentekort. Dit is een groot probleem voor de Nederlandse samenleving. De huidige leerlingen zijn namelijk de professionals van morgen, maar dat lijken sommigen politici weleens te vergeten. In dit artikel lees je wat het lerarentekort teweeg brengt in onze samenleving.

De ontwikkeling

De ontwikkeling van het kind gaat ten koste van het lerarentekort. De leerlingen zitten te vaak en te lang thuis door het schrijnende tekort aan leraren. Op het moment dat een kind dagen achter elkaar thuis zit zonder onderwijs leert het kind dus ook aanzienlijk minder. Daarna heeft een kind ritme nodig, en als een kind telkens gedwongen thuis zit raakt dit ritme heel snel zoek.

Verdere impact

Een gevolg van het tekort is ook dat leerlingen telkens een andere leraar krijgen, dit zorgt ervoor dat een kind niet kan wennen aan een docent en andersom. Daarnaast krijgen de kinderen nooit genoeg aandacht om volledig te kunnen ontwikkelen.

Een zieke leraar

Door het grote tekort aan leraren is het extra erg wanneer een leraar ziek wordt. De kinderen worden verdeeld over andere klassen, komen thuis te zitten of de klas wordt gegeven door een incompetente stagiair.

Een oplossing

De oplossing van dit probleem lijkt voorlopig nog even zoek. Zeker in de huidige situatie is er weinig aandacht voor het vakgebied, terwijl de leraren alleen meer onder druk komen te staan. Het maken van een jaarplan lijkt er voor veel scholen op dit moment ook niet in te zitten.

Kortom een groot probleem zonder oplossing aan de horizon. Hier moet snel veel aandacht voor komen.