Het proces van schuldsanering

Het proces van schuldsanering

Schuldsanering houdt in dat een schuldeiser akkoord gaat dat slechts een klein deel (percentage) van de openstaande schuld wordt betaald. Het restant wordt als het ware kwijtgescholden, oftewel: gesaneerd. Schuldsanering is mogelijk in het geval er een saneringstraject is opgezet en de schuldeisers akkoord zijn gegaan met dit traject en het percentage wat ze van de totale openstaande schuld betaald krijgen. Schuldsanering vormt een kernonderdeel van het hele traject dat ‘schuldhulpverlening’ of ‘schulddienstverlening’ wordt genoemd.

De aanmelding

Het gehele traject rondom schuldhulpverlening begint met de aanmelding. Een aanmelding is de voorwaarde om het traject in gang te zetten. Met die aanmelding geef je namelijk aan dat je voor de hulpverlening in aanmerking wilt komen. Het kan zijn dat je je moet aanmelden bij de gemeente, maar dat een gespecialiseerd bedrijf de schuldhulp voor de gemeente uitvoert en dat je dus naar dat bedrijf wordt doorverwezen. Je meldt je aan door bijvoorbeeld door een formulier in te vullen of via een digitale aanmelding op de website. Het kan ook zijn dat maatschappelijk werk of de wijkcoach een aanmelding voor je kan regelen.

De intake

Nadat je aanmelding binnenkomt, wordt deze verwerkt en krijg je een uitnodiging voor een intake. Dit kan bij de gemeente zelf, maar ook bij een bedrijf dat de gemeente heeft ingehuurd om de schuldhulpverlening uit te voeren. Er kan een wachttijd voor de intake zijn, dus reken er niet op dat je direct dezelfde week nog aan de beurt bent. Dit moet wel binnen vier weken. Anders is het je schulden hebt waardoor je dreigt uit je huis te worden gezet (huurschuld) of als er een dreigende afsluiting van gas, water of licht is doordat je een forse betalingsachterstand hebt bij de energieleverancier. In die gevallen spreek je over ‘bedreigende schulden’ en moet er wettelijk binnen drie dagen na aanmelding, een intake volgen. Een derde bedreigende schuld is de schuld bij de zorgverzekering waardoor mogelijk de overeenkomst met de zorgverzekeraar wordt opgezegd.

Welke hulpverlening is het meest passend?

Bij de intake wordt de situatie in kaart gebracht en wordt gekeken naar welke vorm van hulpverlening het meest passend is bij de situatie. Het kan zijn dat het afsluiten van een aantal betalingsregelingen al voldoende is om het probleem op te lossen. In de meeste gemeentes zul je dit zelf kunnen regelen, eventueel met hulp van de wijkcoach. Als er echt sprake is van een problematische schulden, dan zal een saneringstraject worden opgestart.

Reageren is niet mogelijk.